Privacyverklaring

Meer klanten uit online vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan jou uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact opnemen via berthine@meerklantenuitonline.nl.


Artikel 1 Wie zijn wij?

Meer klanten uit online is een handelsnaam van eenmanszaak Mark and tell, gevestigd te (3604 DM) Maarssen aan Opbuurenplein 9. Wij staan in-geschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder num-mer 77124774. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw per-soonsgegevens.


Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die wij van jou verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.


Wij verwerken jouw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende gegevens, adres, e-mail, telefoonnummer, financiële gegevens en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen lev-eren. Jij kunt hierbij denken aan de inloggegevens van de systemen waarin jij mij wilt laten werken, jouw social media kanalen, website, advertentieaccount, e-mail- en klantenlijsten en materiaal dat jij beschikbaar stelt voor het maken van advertenties of mailings. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij verwijderen deze gegevens 7 jaar na het einde van onze overeenkomst. Jouw inloggegevens zullen wij binnen 30 kalenderdagen verwijderen.


Om jouw afname te beheren zullen wij jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, leveringsadres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst be-waren in ons klantenbestand. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en even-tuele wijziging van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.


Wij maken gebruik van een portfolio op onze website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Wij verwerken hierin screenshots van onze resultaten met jouw naam of anoniem wanneer jij hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt gegeven. Wij bewaren deze content onbeperkt in ons archief, tenzij jij een verzoek doet tot verwijdering waarna er een belangenafweging plaats zal vinden.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw (bed-rijfs)naam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, btw nummer, factuuradres, telefoonnummer, e-mail en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te be-waren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van jou anonimiseren.


Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij jouw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.


Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam en e-mail voor direct marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van de nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.


Wanneer wij affiliate zijn voor een van onze partners zullen deze partijen cookies op onze website plaatsen. Er worden hierdoor geen persoonsgegevens van jou aan ons kenbaar gemaakt. Voor meer informatie verwijzen wij jou naar ons cookiestatement en de privacyverklaringen van.


Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics en retargeting diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.


Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.


Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kunnen wij door het koppelen van een Facebook Pixel aan onze website gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven.


Wij maken tevens gebruik van de Facebook conversions api. Er wordt hierbij geen gebruik gemaakt van cookies. De first party data, zoals jouw naam, e-mail, telefoonnummer en locatie, worden niet via jouw browser, maar rechtstreeks vanuit onze server naar Facebook gestuurd. Dit doen wij om de impact van onze advertentie en conversie te kunnen meten en advertenties te verbeteren met custom audiences.


Wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam, bedrijfsnaam, e-mail, telefoonnummer, website en social media kanalen. Met het versturen van het formulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons zodat wij jouw vraag kunnen beantwoorden. De gegevens van dit formulier verwijderen wij zodra de vraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.


Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw naam, de naam van jouw bedrijf, foto, eventuele website en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang. Wij verwijderen deze wanneer ze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.


Wij verwerken jouw naam, e-mail, eventuele gravatar, website en inhoud van jouw bericht wanneer jij een reactie op onze artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zullen wij bewaren totdat jij jouw reactie verwijdert of wij ons bericht verwijderen.


Wij verwerken jouw naam, e-mailadres en overige gegevens die van belang zijn voor de desbetreffende training, webinar of gratis weggever wanneer jij je hiervoor inschrijft. Deze gegevens worden verzameld via een inschrijfformu-lier. Wij bewaren deze gegevens tot jij je uitschrijft. Jij kunt nog opvolg mails krijgen die verband houden met het onderwerp van de training, webinar of gratis weggever waarvoor jij je hebt ingeschreven. Daarnaast kan het priva-cybeleid van een derde partij van toepassing zijn op deze gegevens, wanneer jij via deze derde partij een toegangsbewijs aanschaft. Indien het een be-taalde webinar of training betreft, verwerken wij tevens jouw factuurgegevens. Deze gegevens bewaren wij 7 jaar conform de regels van de Belastingdienst.


Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij inzicht hebben in jouw gegevens wanneer wij in het systeem van onze klant werken om te helpen bij de bedrijfsvoering. Wij verstrekken een verwerkersovereenkomst aan onze klanten waarin wij vermelden hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen.


Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?


De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door ons hebt laten verwerken.


1. Inzage - Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien.

2. Wijziging - Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen.

3. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kun jij bezwaar maken.

4. Gegevensoverdracht - Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestruc-tureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5. Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw ex-pliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij jou kunnen leveren.


Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar berthine@meerklantenuitonline.nl. Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.


Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkerso-vereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.


Artikel 6 Slotbepalingen

Wij raden jou aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun jij een e-mail sturen naar berthine@meerklantenuitonline.nl. Als jij een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kun jij ons dat ook laten weten. Daarnaast kun jij contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: {datum}